Psych-k


Psych-k Verander je overtuigingen

Herken je Goddelijkheid

ontdek je grootsheid

en wordt de vrede die je zoekt

Psych-k is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades,die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Ons leven weerspiegelt wat we geloven. Het laat zien wat voor overtuigingen we hebben over onszelf en over de wereld waarin we leven.

Volgens celbioloog Bruce Lipton wordt ons menselijk denken en handelen voor 95% bepaald door ons onderbewustzijn. Het is de automatische piloot van waaruit we ons leven leven en waarin onze gewoonten, overtuigingen en ervaringen zijn vastgelegd. Hij toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteiten op DNA niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. We ervaren het als moeilijk om verandering te brengen in wat we voelen, in ons gedrag en in ons leven. We zijn gewend met onze bewuste geest tegen ons onderbewuste te ‘praten’ in een poging sturing aan ons leven te geven. Het is geen probleem om je onderbewuste programmering te veranderen, maar je kunt deze niet veranderen door er tegen te praten.

Met Psych-k heb je direct toegang tot je onderbewuste en vindt de verandering in het onderbewuste plaats. Dit stelt je in staat beperkende overtuigingen te vervangen door positieve bekrachtigende overtuigingen. De integratie vindt in het onderbewuste plaats via een eenvoudig proces. Een gewenste verandering realiseren wordt zo een vanzelfsprekende en moeiteloze ervaring. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen en je potentieel zal zich steeds verder openen.

Verander je overtuigingen, en je leven verandert

Ons leven weerspiegelt wat we geloven. Het laat zien wat voor overtuigingen we hebben over onszelf en over de wereld waarin we leven.
Onze overtuigingen zijn voor 95% onbewust – we weten bijna niet dat we ze hebben….
Dit is waarom we het als moeilijk kunnen ervaren verandering te brengen in wat we voelen, ons gedrag en ons leven.

Onderbewuste programmering

Je onderbewuste geest zou je kunnen vergelijken met een tape. Alles wat je leert en ervaart gedurende je leven wordt er opgeslagen. Op stimuli vanuit de omgeving reageert het onderbewuste automatisch zoals het gereageerd heeft in eerdere ervaringen, ‘als een druk op de knop’.

Als je jezelf bewust wordt van deze onderbewuste programmering en besluit dat je hierin iets wilt veranderen, ben je eigenlijk aan het verkeerde adres. Je bewuste geest maakt slechts voor 5% de dienst uit. Dit is ook waarom affirmaties of goede voornemens maar mondjesmaat resultaat geven. Je onderbewuste is als informatieverwerker 1.000.000 maal krachtiger dan je bewuste geest.

Het is geen probleem om je onderbewuste programmering te veranderen, maar je kunt deze niet veranderen door ertegen te praten. Je moet de directe toegang vinden tot je onderbewuste en daar de ‘tape’ opnieuw opnemen.

Het PSYCH-K proces

Met PSYCH-K heb je direct toegang tot je onderbewuste geest en dit stelt je in staat beperkende overtuigingen te vervangen door positieve bekrachtigende overtuigingen. De integratie vindt in het onderbewuste plaats via een eenvoudig proces dat je in de workshop aangeleerd krijgt en helemaal zelf kunt doen. Een gewenste verandering realiseren wordt zo een vanzelfsprekende en moeiteloze ervaring. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen en je potentieel zal zich steeds verder openen.

In een speciaal proces, dat we ‘balance’ noemen, voert je eigen onderbewuste geest de gewenste innerlijke verandering door. Het woord balance verwijst naar de ‘whole-brain state’, de omstandigheden van balans tussen beide hersenhelften waaronder het PSYCH-K proces optimaal verloopt.

Alle wijsheid ligt in jou

PSYCH-K wordt geleid door jouw innerlijke wijsheid en komt vanuit een totaal andere benadering dan welke therapie of healingmethode ook. Je hebt zelf alle wijsheid en kracht in huis. Niemand hoeft jou te helen, te genezen of te weten wat goed is voor jou. Met het PSYCH-K proces ben je in staat elke uitdaging in je leven te hanteren. En.... oplossingen ontstaan als neveneffect vanzelf.

Paradigma vanuit het werk van Bruce Lipton

Op het permanente ‘podium van ons dagelijks leven,’ verschijnen regelmatig mensen, gebeurtenissen en gedachten, als ‘uitnodigingen’ om uit ons centrum raken. Onze reactie veroorzaakt direct tot op cellulair niveau een biochemische realiteit. Onze cellen zijn binair georienteerd, ze staan ofwel in een modus van groei ofwel in een modus van bescherming afhankelijk van hoe wij reageren in een bepaalde situatie. Dat toont Bruce Lipton aan in zijn boek "Biologie van de overtuiging''.

Hoe we reageren op een situatie is een onbewust proces en wordt bepaald door ons overtuigingensysteem. Door ons vanuit pure waarneming in het ‘nu’ bewust te richten op dit tot nu toe onbewuste proces, krijgen we alle informatie over ons overtuigingensysteem. Dit stelt ons in staat om onszelf toe te staan vanuit vrijheid te kiezen voor groei in plaats van bescherming. Een PSYCH-K balance zorgt voor integratie in het onderbewustzijn van een gewenste overtuiging. Hierdoor ben je in staat om een volgende keer in een vergelijkbare situatie een andere reactie te vertonen of nieuwe stappen te zetten. Je ervaart steeds sterker dat iedere begrenzing die je tegenkomt, daar door jezelf is geplaatst en dat je zelf je eigen ruimte zo groot kan maken als je wilt.

Dit paradigma gaat voorbij ieder therapeutisch wereldbeeld. Vragen naar het waarom, zoeken naar oorzaken, 'herbeleven' van oude emoties of ervaringen en vastgeroeste diagnoses houden ons in ons gebruikelijke probleemgerichte denken.

Het opgeven van iedere evaluatie van een verschijnsel, onszelf overgeven aan puur waarnemen, geeft ons de kans ons volledig te openen voor wie we werkelijk zijn: goddelijke wezens die een menselijke ervaring opdoen.