Waar staat Multidimensinale Kinesiologie voor?

Kinesiologie staat voor de leer van de energiebeweging.

Multidimensionale Kinesiologie staat voor de leer van de energiebeweging, aangestuurd vanuit het oorspronkelijke wezen verbonden met het creatieveld om de trilling van creatie te begeleiden tot de manifestatie ervan in houding, beweging en de manier van doen en laten in het dagelijks leven. Dit leidt tot het opheffen van chronische, fysieke en psychische klachten, het realiseren van je eigen dromen en een liefdevol leven in gezondheid en geluk.

Anders verwoord: waarneming integreer je via je sensoren naar het punt waar een zintuig het omzet naar een creatie. Vanuit deze creatie maak je de beweging die zich vertaalt in communicatie, handelen en stappen zetten. Vanuit deze creatie schep je meestal ook de werkelijkheid die achter je klacht zit. Het lichaam weerspiegelt hoe jij in elkaar zit. Het is de beweging vanuit het brein die zich weerspiegelt in het lichaam door middel van fysieke klachten of in de psyche, via stoornissen waarin je vast loopt. Het is de creatie die vooraf gaat aan de vorming van de klacht en de gevolgen die hieruit ontstaan, die we met MDK kunnen balanceren.

Door vooraf te zorgen dat verbinding en samenwerking van de elementen onderling afgestemd zijn en de behandeling ondersteunen is de cliënt in staat om heel veel zelf te herstellen. Wat de cliënt zelf niet kan, wordt aangelegd en hersteld. Vervolgens wordt er ondersteuning geven aan wat nieuw aangelegd is en gezorgd dat wat opnieuw is aangelegd ook vastgehouden wordt, zodat het herstel zich kan manifesteren in beweging, houding en manier van doen en laten.

Via deze benadering is de cliënt in staat om de creatie achter zijn klacht een halt toe te roepen. De klacht was slechts een weerspiegeling; een uitdrukking van de creatie vanuit het brein met de denkgeest. Het is de denkgeest die de Goddelijke geest, belemmert om het zelfgenezende vermogen van nieuwe hardware of software, zoals kwaliteiten en vermogens te voorzien.

MDK is de methode die het mogelijk maakt dat een therapeut dit een cliënt kan bieden als antwoord op zijn hulpvraag.

Als je denken en manier van doen veranderen, verandert het lichaam met je mee. Het lichaam en de geest kunnen in samenwerking met de ziel veel klachten zelf overwinnen, als het aangestuurd wordt vanuit het geüpdate en van nieuwe hardware en sofware voorziene zelfgenezend vermogen.

Operaties, therapieën, medicatie zullen een beter resultaat hebben omdat de voedingsbodem van de klacht, de creatie, is verdwenen. Uitzaaiingen en/of verschuivingen van klachten in het lichaam en psyche zijn niet meer nodig omdat de creatie achter de klacht in balans is gebracht met als gevolg dat de cliënt nu bewust inzicht heeft gekregen in zichzelf en zijn manieren van doen.

Als de oorzaak achter de klacht niet wordt bereikt in de geboden aanpak zullen klachten blijven verschuiven. Klachtbestrijding met alternatieven als medicatie, operaties en/of therapieën kan nodig zijn om tot herstel te komen. Maar als de reguliere oorzaak achter de klacht niet meegenomen wordt in het herstel zal het herstel slechts tijdelijk zijn en geen genezing brengen. Een cliënt zal terugvallen in zijn klacht of nieuwe klachten ontwikkelen die een uitzaaiing zijn van de eerder behandelde klacht waarbij het overwinnen van de oorzaak achter de klacht niet bereikt is.

Deze visie op het brengen van balans is één van de missies die zijn overgebracht op de therapeuten die met MDK zijn opgeleid, zodat zij dit weer over kunnen dragen aan hun cliënten in de praktijk. Als de boodschap

Hoe is de module Master of the Matrix ontstaan Deze module is tot stand gekomen door de samenwerking van Maartje Zuiddam van Dimensions Training Institute (DTI) uit Heerjansdam en Eric van Schijndel van de Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen (NAEG) uit den Haag.

Beide opleidingsinstituten hebben een eigen praktijksysteem ontwikkeld (MDK enIDT®) die naadloos op elkaar aansluiten. Door het combineren van deze twee systemen ontstaat er een totaal nieuwe zeer complete manier van cliënten behandelen door middel van kennis uit de reguliere geneeskunde, de energetische geneeskunde (acupunctuur), orthomoleculaire geneeskunde in combinatie met Kinesiologie, inzichten uit de kwantumfysica en het gebruik van Hartsverbinding in contact met het Oorspronkelijk Bewustzijn.

De symboliek voor de module Master of the Matrix is de tijger


Techniek MDK-IDT® systeem voor diagnose en therapie – Door middel van deze techniek kan er vastgesteld worden welke oorzaken er achter de klachten zitten en welke middelen de cliënt nodig heeft om deze klachten te overwinnen.

MDK - IDT® Integrale Diagnose en Therapie testdoos met 24 Diagnose Frequentie Spektra - Als we alle oorzaken die in verschillende behandelsystemen wereldwijd aan de orde zijn op een rijtje zetten en combineren tot één compleet systeem, komen we tot de volgende 24 oorzaakcategorieën:

Schimmels
Virussen
Bacteriën
Parasieten
Toxische belasting
Geopathie - Electrosmog
Littekenstoring
Gebit
Psyche - Emoties
Hersenkernen
Miasmata
Chakras
Hormonen - Neurotransmitters
Vitaminen - Mineralen - Aminozuren - Vetzuren
Matrix
Basisbehoeften
Allergie - NAVO
Immuunsysteem
Autonome zenuwstelsel
Hartsverbinding - Onbekende oorzaken oplossen vanuit het oorspronkelijk Wezen.
Goedheid – De Mal van de Matrix van de aarde oplossen.
Programmeringen – Het verwijderen van programmeringen die zich via de chakra’s door ons bewustzijn weven.
Weerspiegelingen - Het lichaam uit de oude stand halen, nadat de cliënt verandert is.
Oorspronkelijke Blauwdruk - Herstel naar hoe het lichaam vanuit de Oorsprong behoort te werken.

.

Wat kan de therapeut ermee in de praktijk

In de module Master of the Matrix kunnen we via het systeem Multi Dimensionale Kinesiologie (MDK) de Hartsverbinding maken met de innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht van het Wezen van de cliënt.

De innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht van het Wezen in de Mens is Zuiverheid en Bewust Zijn. Het is déze Kracht, wat al het Universele leven met elkaar verbindt.

Door verbinding te maken met de innerlijke Oorspronkelijke Lichtkracht van het Wezen in de mens wordt er rechtstreeks gewerkt vanuit de Hart-Scheppingskracht (creatiekracht), Juist in deze tijd, waarin de Mens steeds afhankelijker lijkt te worden van externe factoren, is het belangrijk terug naar binnen te gaan en verbinding te maken met onze Hart- Scheppingskracht om daar vanuit de therapie te kunnen bepalen en het zelfhelend vermogen te activeren om klachten te genezen.

We leren via de methode Multidimensionale Kinesiologie (MDK) hoe we met de ondersteuning van de elementen de Hartsverbinding maken met het Oorspronkelijk Wezen (menszijn) om de intelligentie van het Oorspronkelijk Wezen via de testarm te laten communiceren. We testen via het Meridiaan Trilling systeem, met welke mal de cliënt in de Matrix van onze Aarde geboren is. Deze mal zit de werkelijke verbinding met het hart in de weg en blokkeert de Hart-Scheppingskracht en zorgt ervoor dat de klachten telkens weer terug komen.

Daarna kunnen we vanuit deze verbinding de cliënt vanuit zijn oorspronkelijk Wezen zijn eigen therapie laten bepalen door via het MDK -IDT® Integrale Diagnose en Therapie systeem uit te testen welk van de 24 oorzaakcategorieën prioriteit heeft om te behandelen en welke natuurlijke middelen het fysieke lichaam van de cliënt kunnen ondersteunen op de weg naar herstel.

Als de Mal van de cliënt opgelost is en de oorzaken van de klachten geëlimineerd zijn verdwijnen de gevolgen meestal vanzelf en komen de klachten niet meer terug. Deze methode is vergelijkbaar met een éénpunts behandeling om de balans te herstellen uit de acupunctuur.

Het opheffen van de oorzaken gebeurt met behulp van orthomoleculaire middelen, MDK Resonantie Middelen en de voor IDT® en MDK speciaal ontwikkelde Vital Frequenties en aanvullende maatregelen.