E.E.N. Therapie

De oorsprong van de E.E.N. Therapie

E.E.N.® staat voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Het woord ‘eclectisch’ betekend: uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid van inzien.

Er zijn op dit moment 3 geneeskundige systemen verspreid over de wereld:

Oosterse geneeskunde
Traditionele Chinese geneeskunde (TCM)
Westerse geneeskunde

Deze stromingen, samen met de oudere volksgeneeskunde, zoals de Tibetaanse en Egyptische geneeskunde vormen de grondslag voor de E.E.N.® Therapie.

Vanuit de Oosterse geneeskunde komt de informatie over de chakra’s. De Indiase Ayurveda en Aziatische geneeskunde richten zich sterk op het bewustzijnsniveau. Terwijl de Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) zich richt op de energielagen welke gevoed worden door onze emoties. Deze behandelingen zijn dan ook gericht op energetische blokkades. Door deze weg te nemen kan de energie zich weer herstellen en vrij stromen. Vanuit de Oosterse natuurgeneeskunde is de polsdiagnostiek overgenomen en het werken met de pendel.

Binnen de Egyptische geneeskunde werkte men met astrale energie, kosmische energie, kruiden, edelstenen, mineralen, Ankh therapie, ademhalingstherapie en geometrie. Dat was de bakermat voor onze huidige westerse geneeskunde. Veel van deze oude technieken zijn terug te vinden in de E.E.N.® Therapie, evenals de lichttherapie die zijn basis vindt in Tibet. De Tibetaanse geneeskunde richtte zich ook sterk op het bewustzijnsniveau. Er werd veel gewerkt met trillingen door middel van klankschalen. Alles is energie en heeft een trilling en door de juiste trilling te vinden, kunnen blokkades worden opgeheven.

De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn (ziel) van de cliënt. De E.E.N.® therapie werkt op energetisch mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Het geeft bewustwording en zelfinzicht.

De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem en chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau en in het meridianensysteem. Blokkades kunnen op energetisch, emotioneel, mentaal en fysiek niveau in het energiesysteem opgespoord en hersteld worden.

De diagnose wordt gesteld via kinesiologie, polsdiagnostiek, radiësthesie, psychonomie en een uitgebreide anamnese. Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. Er wordt gewerkt met de kracht van vergeving, regressie- en reïncarnatietherapie, de Ankh behandeling, klankschalen, ademhalingstechnieken en numerologie.

Doel van de therapie

Het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid
Het zelfgenezend vermogen stimuleren
De cliënt in harmonie brengen met zichzelf en zijn omgeving.

Doelgroep
De E.E.N.® therapie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij de behandeling omdat deze harmoniserend en vitaliserend werkt.

De volgende klachten kunnen worden behandeld:

– lichamelijke (somatische) onverklaarbare klachten
– toxische belasting
– onverwerkte ervaringen
– malende gedachten
– stress, vermoeidheid en burn-out
– innerlijke onbalans
– onzekerheid, nervositeit en slapeloosheid

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende energetische therapievormen en energetische middelen als ondersteuning van de behandeling zoals:

Fytotherapie / Homeopathie
Schüsslerzouten
Bloesemtherapie
Orthomoleculaire middelen
E.E.N. Energetica
Aura en Chakra Healing

Regressie Therapie

Regressietherapie is een methode waarmee we snel en veilig naar het verleden kunnen terugkeren. Het kan voor veel mensen de kortste weg naar heling zijn. Het biedt ons de mogelijkheid om onverwerkte zaken uit het verleden en zelfs uit vorige levens te helen die de oorzaak vormen voor problemen in het heden zoals onverklaarbare angsten, belemmerende gedragspatronen en fysieke problemen. Dit doen we door in een diepe ontspanning terug te keren naar het oorspronkelijke incident dat de kettingreactie van ziekte en vele andere belemmerende patronen initieert in het heden. Je kunt d.m.v. regressie de oorzaak opsporen van vastgelopen patronen, sabotage en blokkades. Door deze op te lossen zal je heden en de toekomst positief worden veranderd. Hierdoor kun je weer worden wie je werkelijk bent en ten volle genieten van het leven.