Home

Pure Identity,

Een praktijk voor natuurgeneeskunde.

De studio van Julia Timmers vanaf 2011 genaamd Pure Identity, is een praktijk voor natuurgeneeskunde en lichaamsgerichte psychosociale zorg waar wordt gewerkt met energetische therapieen.

De behandelingen worden ondersteund met voedingsadviezen en mentale training. Vanaf 2022 is er ook de mogelijkheid om groepslessen te volgen. Julia is ervan overtuigd dat onze geest de allesbepalende factor is wanneer het gaat over al ons functioneren. Wanneer wij in staat zijn te achterhalen wat de motieven en beweegredenen achter ons handelen zijn, zijn wij in staat zijn te bereiken wat wij willen. Dit is heel belangrijk als het gaat over onze gezondheid en onze uitstraling.

De behandelingen worden allemaal ondersteund door de disciplines waarin Julia zich de afgelopen 35 jaar heeft verdiept. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met Psych-K beperkende overtuigingen op te sporen en om te zetten naar overtuigingen die ons helpen onze doelen te bereiken. Met behulp van NES is het mogelijk een goed beeld te krijgen van het functioneren van zowel het fysieke als het energetische lichaam en zo gericht klachten te kunnen opsporen en met behulp van de Mi Health het lichaam mede helpen herstellen. In 2020 is Julia afgestudeerd als E.E.N.® Therapeut, waarmee haar behandelingen verder uitgebreid zijn met aanvullende energetische en psychotherapeutische behandelingen.

Tarieven

De kosten voor een consult zijn € 79,- per uur. Een eerste consult is altijd 1 1/2 uur en kost €105,-

Remedies 30 ml. € 10,- en 50 ml. € 12,50

Ik werk uitsluitend op afspraak, van maandag tot en met vrijdag in de ochtenden van 9-12, middagen van 13-16 uur en de avonden van 18.30 tot 21 uur.

Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren (buiten het weekend) te worden afgezegd, anders worden de kosten in rekening gebracht.

Bankrekeningnummer: IBAN. NL79 RABO 0147 9911 45 Pure Identity Uden

Vergoeding ziektekostenverzekeraars

Ik ben lid van de beroepsvereniging VBAG . Dit is een beroepsorganisatie voor therapeuten en een belangenorganisatie voor consumenten. Mijn beroepsregistratienummer is: VBAG nr.: 2110217 en RBCZ nr.: 911760R. Dit betekent dat bijna alle zorgverzekeraars mijn facturen geheel of ten dele vergoeden als er een aanvullende verzekering is afgesloten. U kunt op www. VBAG.nl zien of uw zorgverzekering de facturen vergoed. Controleer dit goed want ieder jaar worden polissen gewijzigd.

Mijn behandelingen die vallen onder Energetisch, Natuurgeneeskunde en Psychosociale Zorg worden vergoed door de Zorgverzekeraar.

Mijn behandelingen die vallen onder afslanken worden niet vergoed! Voor de actuele prijzen van deze behandelingen kunt U contact opnemen.

Mijn AGB zorgverlenerscode is 90043800 en mijn praktijkcode is 90052532.

CBP-nr: M1466160

KvK nr.: 17200483

BTW nr.: NL001194609B7

WKGGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld.

Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen en ik ben hiervoor aangesloten bij de RBCZ.

Heb je een klacht dan is het fijn als je deze eerst met mij bespreekt, komen we er samen niet uit kijk dan op de volgende pagina: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf mei 2018 geldt de Europese wet ”Algemene verordening gegevensbescherming”. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Binnen de praktijk Pure Identity worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening. Alleen de therapeut, tevens eigenaar van de praktijk, heeft toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens worden verkregen door het invullen van een anamnese formulier tijdens de eerste afspraak samen met de therapeut en door meetresultaten van de Quantum Analyser of NES die gebruikt kunnen worden tijdens de consulten. Wanneer gegevens gedeeld moeten worden met anderen, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut of medisch specialist, gebeurt dat uitsluitend met uw toestemming.

Uw dossier wordt bewaard in een afgesloten kast en de gegevens die op de PC staan worden met een wachtwoord beveiligd. Alle ontvangen en verstuurde berichten met cliëntgegevens worden niet opgeslagen. Alle cliëntgegevens worden maximaal 20 jaar bewaard, zoals vastgelegd is door de VBAG. Indien u ”vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe een verzoek indienen. Uw dossier wordt dan onmiddellijk vernietigd. U hebt altijd recht op inzage in uw persoonsgegevens en uw dossier.

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Natuurgeneeskundige behandelingen zijn vrijgesteld van BTW

De praktijk

Electro stimulatie is waarin Julia zich al meer als 30 jaar geleden heeft gespecialiceerd.

Tot december 2019 heeft Julia met de Bailine trainings methode gewerkt. Vanaf januari 2020 is dit de Lymfomed methode geworden. Deze methodes zijn gebaseerd op het EMS principe. Het corrigeren van het figuur door de spieren te verstevigen, voedingsadviezen om het figuur weer in balans te krijgen en mentale coaching om dit alles ook vol te houden. Tegenwoordig zijn er zoveel methodes en visies over afslanken, dat het heel belangrijk is om de voor jou geschikte methode hieruit te filteren. Door haar jarenlange ervaring hierin is Julia de perfecte gids om te komen tot de juiste keuze hierin.

Dé figuurstudio in Uden voor een mooier figuur met minder moeite.

:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatief-genezer/pure-identity

Via bovenstaande link kun je zien of de behandelingen door je Zorgverzekeraar worden vergoed

https://mijnlabtest.nl/succesvol-afvallen op deze site kun je veel informatie vinden over succesvol afvallen of het verbeteren van je gezondheid. Ook kun je hier testen bestellen.

Interessante Podcast: https://open.spotify.com/episode/0dRsI0uK1rOiUUoRB9ofqU